16. Festivalului – Concurs de Muzică Corală „Ludovic Paceag” ed. a VII-a 16 – 19 septembrie 2022

Festivalului – Concurs de Muzică Corală „Ludovic Paceag”, are ca scop promovarea grupurilor  corale și corurile de muzică creștină și polifonică.

Ludovic Paceag s-a născut la Tulcea, pe 4 aprilie 1922, în familia lui Gheorghe (șeful fanfarei militare din oraș) și a Stanei (casnică). A absolvit în 1940 Liceul „Principele Carol” (actualul Colegiu Dobrogean „Spiru C. Haret”), apoi a urmat Conservatorul Regal de Muzică Dramatică în București (1946) și Seminarul Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu” al Universității din București (1947). Lucrează ca profesor de muzică și dirijor la unele școli și formații corale și instrumentale din Capitală (I. I. S. „Filimon Sârbu”, actuala „Muntenia”) în perioadele 1947 – 1949, 1951 – 1954, pe urmă ca specialist în muzică (compozitor, folclorist, dirijor) al Casei Centrale a Creației Populare din București, instituție cunoscută, în decursul anilor, sub denumirile de Centrul de Îndrumare a Creației Populare și a Mișcării Artistice de Masă și Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice. Între colegii săi de serviciu a fost alături și s-a bucurat de prietenia și aprecierea unor specialiști consacrați în domeniile lor de activitate: Gh. Bazavan, Ion Meițoiu, Nicolae Nistor, Mircea Neagu, Tita Sever, Th. Vasilescu, Costea Constantin, M. Rădășeanu, Constantin Arvinte, Ligia Bordincel. Desfășoară o prodigioasă activitate în domeniul pedagogiei muzicale, culegerii de folclor, creației componistice și publicisticii de specialitate (studii, articole, sinteze, interviuri, recenzii). Devine membru în comisii de specialitate la Radio, Televiziune și Electrecord, participând, fără să-și drămuiască efortul și fără să-și calculeze răsplata, în numeroase jurii județene, naționale și internaționale ale festivalurilor și concursurilor de valorificare a comorilor folclorului muzical pe care l-a iubit și slujit cu credință. O contribuție însemnată o aduce la conceperea și organizarea Festivalurilor corale zonale „Ion Vidu” (Lugoj), „Ciprian Porumbescu” (Suceava), „D. Gh. Kiriac” (Pitești) și „Gheorghe Dima” (Brașov).

  • Date : 2022-09-16 - 2022-09-19
  • Venue : Teatrul Jean Bart

Organizers